Hjem

OSKELADDEN, C/O KV-DESIGN, VABØVEGEN 207, 5955 LINDÅS • POST@OSKELADDEN.NO • TELEFON 992 31 159

 

( Macro av eit strå som ga assisiasjoner til ein fugl - 2 bilder satt sammen til 1)

Fo t o

Brosjyre, postere, presentasjoner eller nettside etc.?

 

Foto har vore ein viktig ingrediens i mitt liv, i starten var det nok mest som ein hobby men etter kvart har det blitt fotografering også i profesjonell samanheng.

 

Treng du nye bilder frå produksjonen, av produkter eller andre behov - som retusjering av bilder, eller lage spesielle visualiseringar, ta kontakt for å avklare om eg kan levere iht. spesifikasjonar!

G r a f i s k d e s i g n

Logo, profilkonsept, brosjyrer, annonser, messemateriell, presentasjoner etc.

 

Underteikna har lang erfaring med å utforma og produsera det meste av det næringslivet treng innan profilering, feks. logo, brosjyrer, messemateriell, annonser, profileringskonsept etc.

 

Har bedriften ein tydeleg og gjennomtenkt profil?

Treng de hjelp til idé, utforming og produksjon av markedsføringsmateriell eller har de ein klar forståelse av idé men treng nokon til å få laga originaler? Eg gjer alt frå komplette oppdrag til reine produksjonsjobbar, det er berre å ta kontakt!

 

 

W E B

Webmasterfunksjon for nettsider eller

produksjon av heimesider?

 

Drift av heimesider (webmaster) kan vera ei utfordring for mange, behovet er imidlertid veldig forskjellig, frå å ha daglege oppdateringar, til meir sporadiske.

Det kan då - spesielt for sistnevnte, vera ei utfordring å ha både kapasitet eller kompetanse til å gjera ein jobb med dette.

 

Underteikna har erfaring med mange ulike publiseringsløysingar dei siste åra, bl.a. har eg vore webmaster for det internasjonale sykkelrittet Tour des Fjords. Eg har difor fått bra kompetanse til å kunna gå inn å gjera ein jobb som webmaster for dei som "slit" litt på dette feltet.

 

Eg kan forøvrig også laga komplette heimesider, som min eigen er eit eksempel på.

Den eneste strategien som er garantert å mislykkes i en verden som endrer seg veldig raskt, er at man ikke tar noen risiko

 

Facebook-sjef Mark Zuckerberg