Galleri

OSKELADDEN, C/O KV-DESIGN, VABØVEGEN 207, 5955 LINDÅS • POST@OSKELADDEN.NO • TELEFON 992 31 159

K u n s t f o t o / b i l d e b e h a n d l i n g

 

Nedanfor er nokre eksempler på retusjering og bildemanipulering av foto. Her er gjerne fleire bilder sett i saman for å skapa eit nytt...